Πατήστε στη δεξιά στήλη, στα εξώφυλλα, για να διαβάστε τo κάθε τεύχος ξεχωριστά.

Δυστυχώς δεν έχουν διασωθεί όλα τα άρθρα και πολύ περισσότερο τα άρθρα του αείμνηστου «Δισολύμπιου»

που ήταν γραμμένα σε πολυτονικό.

Καλή επιτυχία (στη ζωή) (editorial)

Αυτές τις μέρες, το μέλλον του τόπου ενταγμένο σε “κατευθύνσεις”, καλείται σ’ ένα δεκαήμερο παρόν να καταγράψει όσα κατάφερε να απομνημονεύσει στο πρόσφατο παρελθόν και να αποδείξει πως ο πετυχημένος ή ο αποτυχημένος είναι θέμα μορίων. Κι αυτό δυστυχώς δεν είναι υπερβολή. Είναι πραγματικότητα.

Κι ας ξέρουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα όλων των εξεταστικών συστημάτων είναι ο εξοντωτικός ανταγωνισμός. Ότι δε γίνεται ένας αγώνας για την απόκτηση γνώσεων, αλλά για την ήττα του αντιπάλου. Ένα πρόβλημα πού δε μπόρεσαν να εξαλείψουν οι αλεπάλληλλες αλλαγές των εξεταστικών συστημάτων πού γίνονται για τους μαθητές, χωρίς αυτούς όμως.

Αντί λοιπόν να κεραυνοβολούμε τα παιδιά πού χάνονται στην εφηβική τους σύγχυση ή τα ΜΜΕ που υποδαυλίζουν "φιλότιμα" τη σύγχυση αυτή – άς κοιτάξουμε να αποκαταστήσουμε τους λόγους για τους οποίους αξίζει στα παιδιά μας ένα καλύτερο αύριο. Ένα καλύτερο αύριο, πού μπορεί να ‘ρθεί και χωρίς την "απαραίτητη" επιτυχία στα ΑΕΙ.

Ας καθήσουμε λοιπόν να τους εξηγήσουμε πως πρέπει να φτιάξουν ένα κόσμο καλύτερο απ’ αυτόν πού βρήκαν από μάς. Ώστε πάνω του άλλες γενιές, σαν και των παιδιών μας, να χτίσουν ένα κόσμο λίγο καλύτερο. Λίγο πλουσιότερο. Όχι σε χρήμα. Όχι σε κοινωνίες πλουσιότερες στο "έχω" και φτωχότερες σε Ανθρώπους. Κοινωνίες πλούσιες μόνο σε Ανθρώπους. Έχουν δεν έχουν.

Ολόψυχα καλή επιτυχία, στις εξετάσεις, στο αύριο, στη ζωή σας.

Και μή σταματήστε να ονειρεύεστε.