Πατήστε στη δεξιά στήλη, στα εξώφυλλα, για να διαβάστε τo κάθε τεύχος ξεχωριστά.

Δυστυχώς δεν έχουν διασωθεί όλα τα άρθρα και πολύ περισσότερο τα άρθρα του αείμνηστου «Δισολύμπιου»

που ήταν γραμμένα σε πολυτονικό.

Χειμέρειες καταστάσεις

Χειμέριες οι καταστάσεις,
η καταφυγή αντικαθιστά τους ανέμελους πλόες,
μονάζουν οι καιροί εγκλωβισμένοι και άρρητοι.